Kinh doanh bết bát, cổ phiếu HVX của Vicem Hải Vân bị đưa vào diện cảnh báo

2024-03-19 07:32:04
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVX của Công ty cổ phần Vicem Hải Vân vào diện cảnh báo từ ngày 22/3.

Theo HoSE, nguyên nhân là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 là âm 60,7 tỷ đồng.

Đây thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.   

Kết thúc năm 2023, Vicem Hải Vân ghi nhận doanh thu đạt 511 tỷ đồng, giảm 239 tỷ đồng so với năm 2022. Lợi nhuận gộp âm đến 25 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2023

Theo báo cáo tài chính năm 2023, Công ty cổ phần Vicem Hải Vân có doanh thu đạt 511 tỷ đồng, giảm 239 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Sau khi trừ đi các chi phí, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế đến 64 tỷ đồng, trong khi đó năm 2022 lãi 1,8 tỷ đồng.

kinh doanh bet bat co phieu hvx cua vicem hai van bi dua vao dien canh cao
Ảnh minh họa.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Vicem Hải Vân là 686 tỷ đồng, giảm 11,1% so với đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn là 155 tỷ đồng, giảm 20,1%. Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của doanh nghiệp là hơn 316 tỷ đồng, giảm 3,6% so với đầu năm, trong đó, nợ ngắn hạn là hơn 312 tỷ đồng. Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu HVX ghi nhận ở mức 2.920 đồng/cổ phiếu kết thúc phiên ngày 18/3.

Cũng liên quan đến một cổ phiếu “họ” Vicem, ngày 18/3, HoSE đã thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DXV của CTCP VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng (trụ sở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Theo đó, HoSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DXV theo quyết định số 396/QĐ-SGDHCM ngày 17/6/2022. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là -8,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là -14,16 tỷ đồng (căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023), cổ phiếu chưa khắc phục được nguyên nhân bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

Hiếu Nguyễn