TP.HCM trầm lắng trong ngày đầu Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 25/7, TP.HCM phần nào bớt đi sự ồn ã thường ngày, dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lòng tiếc thương vô hạn.