Cổ phiếu Việt Nam vừa tăng sốc 40% một phiên sắp chia cổ tức khủng gấp 4 lần thị giá

Cổ phiếu này vừa có phiên tăng kịch trần 40%, tương đương khoảng 7 năm gửi tiết kiệm ngân hàng (tạm tính theo mặt bằng lãi suất hiện tại).