ô tô 9 chỗ ngồi

Từ 2018, ô tô dưới 9 chỗ phải dán nhãn năng lượng

Từ 2018, ô tô dưới 9 chỗ phải dán nhãn năng lượng

Thứ 4, 05/04/2017 10:33
Ô tô từ 9 chỗ trở xuống bắt buộc phải dán nhãn năng lượng từ ngày 1/1/2018 còn với xe mô tô, xe gắn máy là từ năm 2020.
Xem thêm...