BAC A BANK được thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên gần 9.900 tỷ đồng

BAC A BANK được thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên gần 9.900 tỷ đồng

Thứ 2, 24/04/2023 16:00
Ngày 22/04/2023, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại Nghệ An.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại Nghệ An với sự tham dự của các cổ đông, chiếm tỷ lệ 94,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và đại diện CBNV BAC A BANK. Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết kết quả kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023; phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; phương án tăng vốn điều lệ năm 2023; phương án sửa đổi bổ sung Điều lệ BAC A BANK, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Trong năm 2022, lường trước các khó khăn của thị trường tài chính trong nước và tình hình biến động lãi suất trong những tháng cuối năm, BAC A BANK đã chủ động, linh hoạt điều hành các hoạt động của Ngân hàng, đảm bảo tuân thủ tất cả các chỉ tiêu, tỷ lệ an toàn vốn, an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng nhà nước. Do đó, mọi hoạt động của Ngân hàng đều ổn định, tăng trưởng an toàn, bền vững. 

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Ngân hàng đạt gần 130 nghìn tỷ đồng, vốn điều lệ đạt mức hơn 8.134 tỷ đồng, huy động vốn tăng 6,1% so với năm 2021 với sự điều hành linh hoạt, bám sát tình hình thị trường vốn, tiếp tục đạt kết quả tăng trưởng tốt, đảm bảo tính thanh khoản và đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 

Năm qua, tăng trưởng tín dụng luôn đảm bảo bám sát quy định về giới hạn tín dụng của NHNN, chất lượng tín dụng ngày càng được cải thiện. Nợ xấu tiếp tục được kiểm soát tốt, công tác xử lý nợ xấu hoàn thành mục tiêu đặt ra, tỷ lệ nợ xấu là 0,55%, giảm 0,22% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.032 tỷ đồng, hoàn thành 103,2% kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao. Hoạt động tư vấn đầu tư tiếp tục được thúc đẩy cho các dự án liên quan đến nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục, du lịch nghỉ dưỡng. Đây là những lĩnh vực hoạt động mang lại nhiều lợi ích và ý nghĩa rất lớn với phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, BAC A BANK đã hoàn thành giai đoạn I dự án Kiosk Banking, đánh dấu bước ngoặt phát triển quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số. Hệ thống quầy giao dịch Kiosk Bank có thể thực hiện giao dịch tự động với khách hàng thông qua hệ thống máy STM được tích hợp các công nghệ nhận diện khách hàng và bảo mật thông tin tối ưu. Sau giai đoạn đầu hoạt động chính thức, hệ thống Kiosk Banking vận hành ổn định, bước đầu đã nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ phía khách hàng, đây là tiền đề để BAC A BANK tiếp tục triển khai giai đoạn II của Dự án Kiosk Banking trên phạm vi toàn quốc. 

Với tầm nhìn chiến lược trở thành một ngân hàng đa năng, hiện đại, cùng với Dự án Kiosk Banking, trong năm 2022, BAC A BANK đã xây dựng mô hình Ngân hàng số mang thương hiệu BAC A BANK - Alpha Bank và bắt đầu triển khai các giai đoạn đầu tiên của dự án, dự kiến sẽ sớm hoàn thành và đưa vào vận hành trong những năm tiếp theo.

Thực hiện áp dụng chuẩn mực quản trị rủi ro theo quy định của NHNN và thông lệ quốc tế, năm 2022, BAC A BANK đã hoàn thành toàn bộ Dự án quản trị rủi ro đầy đủ 3 trụ cột theo Thông tư 13/NHNN áp dụng chuẩn mực Basel 2, hoàn thành cấu phần đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn, nghiệm thu hàng loạt các tài liệu, quy trình, phương pháp, báo cáo. Tăng cường và cải tiến công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ thông qua giám sát hoạt động từ xa kết hợp với trực tiếp thanh kiểm tra nhằm đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm, sai sót nếu có trong quá trình hoạt động của các đơn vị kinh doanh.

1anh hung lao dong thoi ky doi moi pho chu tich hdqt tong giam doc thai huong phat bieu va tra loi co dong
Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Thái Hương phát biểu và trả lời cổ đông 

Năm 2023, BAC A BANK tiếp tục thực hiện theo định hướng xuyên suốt là xây dựng và phát triển ngân hàng theo hướng hiện đại, quản trị tiên tiến, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực Việt Nam và quốc tế, đáp ứng đầy đủ, đa dạng các nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế. Tập trung tư vấn đầu tư và cho vay các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, các lĩnh vực sản xuất chế biến, phụ trợ, y tế, giáo dục… Ngân hàng tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch kinh doanh an toàn, hiệu quả, thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành, năng lực quản trị rủi ro, nâng cao năng lực tài chính thông qua các giải pháp tăng quy mô và chất lượng vốn tự có, quyết liệt xử lý nợ xấu, tiếp tục nâng cao chất lượng danh mục tài sản, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phù hợp, đúng định hướng, hợp lý và hiệu quả, cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng bền vững, phát triển hệ thống mạng lưới, các kênh phân phối, phát triển thị trường và sản phẩm dịch vụ bán lẻ, tăng tính minh bạch trong mọi hoạt động, hiện đại hóa, đầu tư, nâng cấp và đồng bộ hóa hệ thống công nghệ thông tin. 

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh đã xây dựng từ đầu năm, Ban Điều hành xây dựng kế hoạch định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023 của BAC A BANK có điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động và dự báo môi trường kinh doanh năm 2023, so với năm 2022 dự kiến: tổng tài sản tăng 7,9%; vốn điều lệ tăng 21,2%; tiền gửi khách hàng tăng 5,0%; dư nợ cho vay tăng 9,6%; thu từ dịch vụ và bảo lãnh tăng 59%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.100 tỷ đồng, số điểm giao dịch tăng thêm 12 điểm.

Tại Đại hội lần này, Hội đồng Quản trị BAC A BANK đã trình cổ đông và thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên gần 9.900 tỷ đồng với 2 hình thức: phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu. Khi phát hành thành công, vốn điều lệ của BAC A BANK sẽ tăng lên mức gần 9.900 tỷ đồng trong năm 2023. Đại hội cũng đã thống nhất về tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 là 7,5%, nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế còn lại của BAC A BANK năm 2022, sau khi đã trích lập các quỹ. 

2cac co dong bieu quyet tai dai hoi dong co dong thuong nien 2023
Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Trong không khí sôi nổi của Đại hội, các cổ đông đã thảo luận và nhất trí nội dung các Báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành. Các cổ đông tham dự đã thảo luận và đặt một số câu hỏi liên quan đến định hướng phát triển của ngân hàng trong năm 2023; Kế hoạch sắp tới và việc thực hiện tăng vốn của Ngân hàng thời gian vừa qua; Các chỉ tiêu quan trọng của Ngân hàng; Công tác điều hành lãi suất huy động và cho vay năm tới có đảm bảo cạnh tranh và hiệu quả; Giải pháp và hoạt động triển khai của BAC A BANK trong xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; Công tác quản trị rủi ro trong điều kiện diễn biến kinh tế toàn cầu và Việt Nam rất phức tạp; Hoạt động quản lý bảo hiểm nhân thọ và trái phiếu doanh nghiệp tại BAC A BANK.

Sau khi trao đổi, Đoàn Chủ tịch giải đáp các thắc mắc của các cổ đông một cách thỏa đáng và ghi nhận tất cả những ý kiến cổ đông đã đóng góp tích cực để hoàn thiện các hoạt động của Ngân hàng ngày một phát triển hơn.

Phát biểu tại Đại hội, Anh hùng Lao động Thái Hương, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc BAC A BANK cho biết: Năm 2022, nền kinh tế trong nước và thế giới vừa trải qua đại dịch và khủng hoảng, nhưng Ban điều ành đã chủ động dẫn dắt và kiên định trong công tác chỉ đạo để BAC A BANK vững vàng vượt qua mọi khó khăn, luôn nhận được sự tin yêu ủng hộ của khách hàng, đối tác và cổ đông. 

Sau gần 30 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, từ khi mới thành lập năm 1994, vốn điều lệ BAC A BANK chỉ với 20 tỷ đồng nhưng Ngân hàng đã lựa chọn từng bước vững chắc để đạt mục tiêu xây dựng trở thành ngân hàng toàn dân, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, bất cập nên sự góp sức và định hướng của BAC A BANK là cần thiết. Xuyên suốt từ những ngày đầu cho đến nay, Ngân hàng Bắc Á đã hoạch định được hướng đi rõ ràng, riêng biệt, có chiến lược phát triển phù hợp với năng lực hoạt động của mình. 

Hiện nay, bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số của toàn hệ thống, BAC A BANK đã triển khai nghiệp vụ Ngân hàng số với chi phí đầu tư lớn, cũng chính vì vậy chúng tôi luôn thực hiện một cách cẩn trọng, tránh ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông. BAC A BANK mở rộng nghiên cứu và tiếp thu công nghệ đầu cuối thế giới, thực hiện quy mô đầu tư phù hợp với năng lực người dùng và các đối tượng khách hàng, hợp tác với những chuyên gia tư vấn hàng đầu để lựa chọn hướng phát triển đúng nhất và ngắn nhất để năm 2024 - thời điểm BAC A BANK tròn 30 năm tuổi sẽ ra mắt sản phẩm Ngân hàng số đúng nghĩa phục vụ khách hàng. 

Trải qua những giai đoạn khó khăn với năm 2008 khủng hoảng kéo dài đến 2011; 2015-2020 tái cấu trúc ngân hàng; 2020-2022: đại dịch Covid-19 xảy ra nhưng BAC A BANK đều vững vàng từng bước vượt qua. Trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều phức tạp, khó khăn, BAC A BANK chọn không chạy theo lợi nhuận hoặc sử dụng các đòn bẩy tài chính, chúng tôi luôn định hướng từ cán bộ ngân hàng đến khách hàng cần hiểu đúng và chuẩn các sản phẩm tài chính đa dạng như trái phiếu, bảo hiểm nhân thọ…, từ đó xây dựng cho khách hàng thêm vững tin vào uy tín thương hiệu của BAC A BANK. 

Trong năm 2023, BAC A BANK sẽ đẩy mạnh cho vay hợp tác xã với sản phẩm chuyên biệt, khai thác hệ khách hàng của hợp tác xã kiểu mới, mở rộng quy mô thị trường. Trải qua những giai đoạn khó khăn, BAC A BANK đã nhận được sự chỉ đạo tích cực từ các cơ quan chức năng giúp Ngân hàng vững bước trên con đường đã chọn: Tư vấn đầu tư cho các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, cho vay cá nhân làm nông nghiệp, cho vay hợp tác xã… Hướng tới quy mô ngân hàng trung bình, luôn đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động, chúng tôi mong muốn kiến tạo một môi trường tối ưu thúc đẩy chất lượng hoạt động của doanh nghiệp...

pho tong giam doc chu nguyen binh dieu hanh dai hoi
Phó Tổng Giám đốc Chu Nguyên Bình điều hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của BAC A BANK được tổ chức thành công tốt đẹp. Toàn bộ tiến trình Đại hội thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Biên bản Đại hội đã được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và nhận được sự ủng hộ, nhất trí cao của toàn thể thành viên tham dự.

Bảo Khánh

Cùng tác giả

Hà Tĩnh: Người bị xử phạt vì phá rừng lại trồng keo trên đất bị phá

Thứ 6, 01/03/2024 06:00
Một cá nhân bị xử phạt hành chính vì vi phạm chặt phá cây rừng nhưng sau đó lại khắc phục bằng cách trồng cây keo.

Hà Tĩnh: 1.500 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân

Thứ 2, 26/02/2024 09:23
Sáng nay (26/2), 1.500 thanh niên ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

Hà Tĩnh: Lại xảy ra sạt lở trên QL8A, đường lên Cửa khẩu Cầu Treo bị tê liệt

Thứ 2, 26/02/2024 07:00
Một lượng đất đá lớn sạt lở trên tuyến Q 8A, đoạn eo Cô gái (tại Km 82+300) đã khiến cho giao thông tại đây ách tắc.

Nhiều hoạt động tại lễ hội Hải Thượng Lãn Ông – Lê Hữu Trác

Thứ 6, 23/02/2024 04:00
Kỷ niệm 232 năm (1791 - 2024) ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông – Lê Hữu Trác, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng giết người sau 2 năm lẩn trốn

Thứ 2, 29/01/2024 13:00
Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với cơ quan chức năng bắt đối tượng giết người ở huyện Vũ Quang sau 2 năm lẩn trốn.
Cùng chuyên mục

LPBank triển khai sản phẩm cho vay tiêu dùng linh hoạt, lãi suất chỉ 6,5%/năm

Thứ 6, 16/02/2024 07:50
Ưu điểm của sản phẩm là toàn bộ quá trình lập hồ sơ và phê duyệt vay siêu nhanh, mức lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,5%/năm, đồng thời LPBank cũng thiết kế phương thức trả nợ linh hoạt, Khách hàng có thể chủ động chọn lựa các kỳ hạn trả nợ phù hợp với khả năng tài chính cá nhân.

HDBank vượt lên biến động, thuộc nhóm ngân hàng hiệu quả đầu ngành

Thứ 2, 05/02/2024 10:00
Sáng 1/2, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - mã chứng khoán: HDB) tổ chức Hội nghị Nhà đầu tư, cập nhật kết quả kinh doanh năm 2023 và thông tin một số định hướng, triển vọng năm 2024.

Công cuộc đại cải tổ và lột xác của LPBank

Thứ 5, 01/02/2024 07:55
Tổng cộng 2.505 nghị quyết, quyết định được ban hành là những con số đáng chú ý cho thấy khối công việc khổng lồ mà Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPBank) đã thực hiện trong năm 2023.

LPBank hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2023, nợ xấu thuộc nhóm thấp nhất ngành

Thứ 4, 31/01/2024 07:45
Năm 2023, vượt lên những thách thức của nền kinh tế, LPBank hoàn thành mục tiêu kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao phó với mức tăng trưởng tín dụng đạt 16,83%, huy động tăng 13,7%, lợi nhuận đạt hơn 7.000 tỷ đồng, nợ xấu giảm về mức 1,34%, lọt top các ngân hàng có nợ xấu thấp nhất toàn ngành.

HDBank đạt 13.017 tỷ lợi nhuận, đẩy mạnh tài chính xanh và chuyển đổi số toàn diện

Thứ 3, 30/01/2024 22:56
Với chiến lược phát triển bền vững và quản trị rủi ro hiệu quả, HDBank đã vượt lên những biến động trong năm 2023 để tăng trưởng cao về toàn bộ các chỉ tiêu, nợ xấu trong nhóm thấp nhất ngành.
     
Nổi bật trong ngày

Thành viên Ban quản lý Đền Hoàng Mười bị phát hiện trộm tiền công đức

Thứ 7, 02/03/2024 10:00
Quá trình thu tiền công đức tại đền, ông T. đã ‘biển thủ’ về cất tại phòng bảo vệ. Hành vi bị người dân phát hiện và tố cáo.

Xe khách va chạm với xe tải trên cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Nghệ An

Thứ 7, 02/03/2024 07:00
Vụ tại nạn xảy ra trên cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu qua TX. Hoàng Mai, Nghệ An khiến giao thông tắc nghẽn.

Quảng Bình: Nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia Hội khỏe Phù Đổng

Thứ 7, 02/03/2024 21:00
Khi gần về đích ở nội dung thi đấu chạy cự ly 200m, nam sinh có biểu hiện mệt mỏi và được thầy cô đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
xe.nguoiduatin.vn