Quảng Bình công bố kết quả phiếu tín nhiệm 30 lãnh đạo chủ chốt

Quảng Bình công bố kết quả phiếu tín nhiệm 30 lãnh đạo chủ chốt

Hồ Xuân Hương
Thứ 5, 07/12/2023 12:00
Ông Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình là người có phiếu ‘tín nhiệm thấp” nhiều nhất trong đợt lấy phiếu tín nhiệm lần này.

Sáng 7/12, kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Bình đã thông qua Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu hoặc phê chuẩn.

Trong đợt lấy phiếu lần này, ông Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình có phiếu tín nhiệm cao cao nhất. Ông Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình là người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất trong đợt lấy phiếu tín nhiệm lần này với 6 phiếu tín nhiệm thấp. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình chỉ có 29 phiếu tín nhiệm cao, là người có phiếu tín nhiệm cao thấp nhất trong số những người được lấy phiếu.

Cụ thể, đối với khối HĐND tỉnh Quảng Bình, ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình có 42 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình 45 phiếu tín nhiệm cao, 2 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình có 41 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Đối với khối UBND tỉnh Quảng Bình, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình có 43 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình có 33 phiếu tín nhiệm cao, 10 phiếu tín nhiệm và 5 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình có 39 phiếu tín nhiệm cao, 7 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình có 32 phiếu tín nhiệm cao, 10 phiếu tín nhiệm và 6 phiếu tín nhiệm thấp.

40529332912334762480433146886739860572262878n
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Ông Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu.

Ông Đoàn Sinh Hòa, Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu.

Ông Nguyễn Trần Quang, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu.

Ông Trần Thế Vương, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao: 32  phiếu.  Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu.

Ông Trần Chí Tiến, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu.

Ông Phan Phong Phú, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.  Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

Ông Phạm Quang Long, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh.  Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu.  Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu.  Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu.

Ông Phạm Quang Hải - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

Ông Mai Văn Minh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

Ông Phạm Văn Năm, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu.

Ông Nguyễn Huệ, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu.

Ông Hoàng Hữu Thái, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu.  Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 0  phiếu.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu.

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao:  32 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 16  phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

Ông Nguyễn Chí Thắng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 .

Ông Đặng Ngọc Tuấn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

Ông Dương Thanh Bình, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh.  Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu.

Ông Lê Công Hữu, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 10  phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

Ông Võ Ngọc Thanh, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

tin nhiem 11111
Toàn cảnh kỳ họp.

Theo ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình cho biết, đây là kết quả bước đầu thể hiện sự tín nhiệm của các đại biểu đối với các chức danh và thể hiện sự kỳ vọng của cử tri đối với các cán bộ, lãnh đạo trong nửa nhiệm kỳ qua.

“Việc lấy phiếu tín nhiệm rất quan trọng của các đại biểu HĐND tỉnh, là người thay mặt cho cử tri Nhân dân trong tỉnh để thực hiện đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh do HĐND tỉnh bầu ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Thể hiện quyền giám sát về công tác dân sự theo quyền hạn của HĐND tỉnh”, ông Châu nói.

Xuân Hương

Quảng Bình lấy phiếu tín nhiệm 30 lãnh đạo đứng đầu

Thứ 4, 06/12/2023 14:00
HĐND tỉnh Quảng Bình sẽ có lấy phiếu tín nhiệm của 30 người, gồm 5 lãnh đạo HĐND tỉnh, 25 lãnh đạo UBND tỉnh và uỷ viên UBND tỉnh.

Quảng Bình xử lý kỷ luật 18 cán bộ có chức vụ

Thứ 4, 06/12/2023 11:22
Theo báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của tỉnh Quảng Bình thì vẫn còn một số cán bộ có chức vụ, quyền hạn chưa nêu cao vai trò trách nhiệm.

Quảng Bình: Cứu hộ thành công 3 ngư dân chìm tàu trên biển

Thứ 5, 30/11/2023 11:00
Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa cứu sống 3 ngư dân bị chìm thuyền do va phải rạn đá khi vào cảng neo đậu.

Quảng Bình đẩy nhanh bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc-Nam

Thứ 4, 29/11/2023 19:00
Để hoàn thành khối lượng bồi thường GPMB rất lớn, từ khi bắt đầu triển khai dự án đến nay, các đơn vị liên quan đã tập trung rất quyết liệt.
Cùng tác giả

Bắt giam người đàn ông đánh, chửi CSGT khi kiểm tra nồng độ cồn

Thứ 2, 19/02/2024 17:00
Khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, Lê Văn Định không chấp hành mà còn dùng lời lẽ lăng mạ, chửi bới xúc phạm, rồi dùng tay đánh lực lượng công an.

Quảng Bình có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 06/02/2024 14:00
Ông Phan Phong Phú, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình vừa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cháu bé 5 tuổi nuốt cây kim dài 2,5cm ở phòng khám nha khoa

Thứ 2, 29/01/2024 15:00
Trong lúc đang điều trị nội nha tại một cơ sở y tế, cháu bé 5 tuổi ở Quảng Bình đã nuốt phải cây kim (dụng cụ nha khoa) dài 2,5cm vào ống tiêu hóa.

Bắt nhóm thiếu niên chuyên hack Facebook chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng

Chủ nhật, 28/01/2024 17:00
Từ khoảng đầu năm 2023, nhóm các đối tượng này lên mạng tìm hiểu cách thức và chiếm đoạt trái phép tài khoản Facebook của nhiều người trên phạm vi cả nước.

Bắt giữ 3 đối tượng đập vỡ hàng loạt kính ô tô để trộm cắp tài sản

Thứ 5, 25/01/2024 12:00
Lợi dụng các xe ô tô ban đêm đỗ ngoài đường ở TP Đồng Hới (Quảng Bình), các đối tượng dùng ná cao su bắn bi gây vỡ kính, sau đó cạy phá tìm tài sản để lấy trộm.
Cùng chuyên mục

Danh tính tài xế liều lĩnh lái xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc

Thứ 6, 23/02/2024 17:00
Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng xác minh được tài xế điều khiển phương tiện chạy ngược chiều trên cao tốc Bắc – Nam.

Nghệ An: Đại học Vinh được phép đào tạo thêm 2 ngành sư phạm

Thứ 6, 23/02/2024 15:04
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định cho phép Trường Đại học Vinh (Nghệ An) đào tạo ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên (mã số 7140247) và ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý (mã số 7140249) trình độ đại học.

Bắt đối tượng lừa chạy án, chiếm đoạt 500 triệu đồng

Thứ 6, 23/02/2024 12:00
Nhận số tiền 500 triệu đồng, Nhân đã không thể lo được việc mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân, mua xe ô tô và trả các khoản tiền nợ trước đó.

Liên đoàn Bóng đá Nghệ An trình nội dung kế hoạch hoạt động năm 2024

Thứ 6, 23/02/2024 11:46
Liên đoàn Bóng đá Nghệ An (NAFF) đã lên trình Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh về kế hoạch tổ chức hoạt động trong năm 2024, bên cạnh đó vừa được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho phép tổ chức lớp tập huấn, nâng cao trọng tài bóng đá Quốc gia.

Nghệ An: Va chạm trên QL1A khiến 2 người thương vong

Thứ 6, 23/02/2024 10:48
Xe ô tô con đang lưu thông trên đường thì bị xe đầu kéo tông trúng. Vụ va chạm khiến 2 người trên xe con thương vong.
     
Nổi bật trong ngày

Nghệ An: Va chạm trên QL1A khiến 2 người thương vong

Thứ 6, 23/02/2024 10:48
Xe ô tô con đang lưu thông trên đường thì bị xe đầu kéo tông trúng. Vụ va chạm khiến 2 người trên xe con thương vong.

Nhiều hoạt động tại lễ hội Hải Thượng Lãn Ông – Lê Hữu Trác

Thứ 6, 23/02/2024 04:00
Kỷ niệm 232 năm (1791 - 2024) ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông – Lê Hữu Trác, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Nghệ An: Đại học Vinh được phép đào tạo thêm 2 ngành sư phạm

Thứ 6, 23/02/2024 15:04
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định cho phép Trường Đại học Vinh (Nghệ An) đào tạo ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên (mã số 7140247) và ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý (mã số 7140249) trình độ đại học.

Bắt đối tượng lừa chạy án, chiếm đoạt 500 triệu đồng

Thứ 6, 23/02/2024 12:00
Nhận số tiền 500 triệu đồng, Nhân đã không thể lo được việc mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân, mua xe ô tô và trả các khoản tiền nợ trước đó.

Danh tính tài xế liều lĩnh lái xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc

Thứ 6, 23/02/2024 17:00
Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng xác minh được tài xế điều khiển phương tiện chạy ngược chiều trên cao tốc Bắc – Nam.
xe.nguoiduatin.vn