Top 8 mãnh tướng mạnh nhất thời Tam Quốc: Quan Vũ chỉ đứng thứ 6, Lã Bố, Triệu Vân, Mã Siêu đều bị loại

Thứ 4, 03/01/2024 09:33
Vì sao Lã Bố, Triệu Vân và Mã Siêu không được coi là những mãnh tướng mạnh nhất?

Theo Tam quốc diễn nghĩa, bảng xếp hạng những mãnh tướng mạnh nhất gồm có: Lã Bố, Triệu Vân, Điển Vi, Quan Vũ, Mã Siêu và Trương Phi. Tuy nhiên, trong Tam quốc chí do sử gia Trần Thọ biên soạn, danh sách này có nhiều thay đổi bất ngờ. Đó là theo xếp hạng trong Tam Quốc Chí, top 8 vị tướng hàng đầu không hề có tên của Lã Bố, Triệu Vân, Mã Siêu. Thậm chí, Quan Vũ là một trong số những danh tướng nổi tiếng nhất thời Tam Quốc cũng chỉ được xếp thứ 6.

Top 8 mãnh tướng mạnh nhất thời Tam Quốc: Quan Vũ chỉ đứng thứ 6, Lã Bố, Triệu Vân, Mã Siêu đều bị loại- Ảnh 1.

Theo Tam quốc chí, danh sách 8 mãnh tướng mạnh nhất thời Tam Quốc không có tên Lã Bố. (Ảnh: Sohu)

Vậy những nhân vật nào được sử gia Trần Thọ trong Tam quốc chí đưa vào bảng danh sách 8 mãnh tướng hàng đầu của Tam Quốc?

Lã Bố, Triệu Vân và Mã Siêu không lọt danh sách 8 mãnh tướng mạnh nhất

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Triệu Vân được miêu tả rất chi tiết cả về sức mạnh và lòng trung thành. Thế nhưng, trên thực tế, trong Tam quốc chí hay các tài liệu sử chính thức khác có rất ít ghi chép về Triệu Vân. Tiểu sử của Triệu Vân truyện được chép trong quyển 6 của Thục thư (Sách về thời nhà Thục Hán) bao gồm gồm Quan Trương Mã Hoàng Triệu truyện.

Thành tựu lớn nhất của vị tướng họ Triệu là 2 lần cứu Ấu chúa Lưu Thiện. Lần thứ nhất là khi Tào Tháo đánh chiếm Kinh Châu vào năm 208. Triệu Vân xông pha trận mạc, cứu mẹ con Cam phu nhân và con trai vào thời điểm nguy nan. Nhưng, khi đó, quân của Tào Tháo không có nhiều người, do đó, Triệu Vân mới có cơ hội phá vòng vây để thoát ra ngoài.

Top 8 mãnh tướng mạnh nhất thời Tam Quốc: Quan Vũ chỉ đứng thứ 6, Lã Bố, Triệu Vân, Mã Siêu đều bị loại- Ảnh 2.

Thành tựu lớn nhất của vị tướng họ Triệu là 2 lần cứu Ấu chúa Lưu Thiện. (Ảnh: Sohu)

Về phần Lã Bố, Mã Siêu sở dĩ họ không được các sử gia xếp hạng vào top 8 mãnh tướng mạnh nhất thời Tam Quốc là bởi hai vị này không thuộc thời đại này. Thời đại Tam Quốc thực sự được hình thành kể từ sau trận Xích Bích. Từ đây có thể thấy, Đổng Trác, Tôn Kiên, Tôn Sách, Nhan Lương, Diêm Hành, Văn Xú, Công Tôn Toản, Lã Bố, Điển Vi hay Mã Siêu là những tướng lĩnh thuộc thời nhà Hán. Do đó, họ không thể được xếp vào bảng danh sách kể trên.

Top 8 mãnh tướng mạnh nhất của Tam Quốc

1. Tào Chương

Top 8 mãnh tướng mạnh nhất thời Tam Quốc: Quan Vũ chỉ đứng thứ 6, Lã Bố, Triệu Vân, Mã Siêu đều bị loại- Ảnh 3.

Tào Chương là người có sức khỏe hơn người, có thể tay không đánh được mãnh thú. (Ảnh: Sohu)

Theo Tam quốc chí, Tào Chương tự Tử Văn, là con trai thứ hai của Ngụy Vũ vương Tào Tháo và Biện phu nhân, em cùng mẹ của Ngụy Văn Đế Tào Phi. Trong số những người con của Tào Tháo, Tào Chương là người có năng lực quân sự và võ nghệ giỏi nhất. Ông là người có sức khỏe hơn người, có thể tay không đánh được mãnh thú. Xét về sức mạnh, Tào Chương có thể sánh với Hứa Chử, Điển Vi, nếu đấu với 2 người này, khó có thể nói ai thắng ai thua. Do đó, Tào Chương được tạm xếp hạng 1 trong bảng danh sách này.

2. Trương Liêu

Theo Tam quốc chí, Trương Liêu tự là Văn Viễn, là danh tướng phục vụ chính quyền nhà Tào Ngụy vào thời Tam Quốc. Trong số các võ tướng hàng đầu của Tào Tháo, Trương Liêu là người được Quan Vũ coi trọng, khiến Tôn Quyền và Đông Ngô khiếp vía khi nghe thấy tên.

Top 8 mãnh tướng mạnh nhất thời Tam Quốc: Quan Vũ chỉ đứng thứ 6, Lã Bố, Triệu Vân, Mã Siêu đều bị loại- Ảnh 4.

Trương Liêu là mãnh tướng được Quan Vũ coi trọng, khiến Tôn Quyền và Đông Ngô khiếp vía khi nghe thấy tên. (Ảnh: Sohu)

Trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa, nhân vật Trương Liêu xuất hiện từ hồi 11 đến hồi 86, được mô tả tương đối sát thực với chính sử. Sự dũng mãnh và danh tiếng của Trương Liêu trong trận bảo vệ Hợp Phì cũng được mô tả đậm nét, đặc biệt là uy danh của ông làm kinh động người Đông Ngô. La Quán Trung cũng nhắc tới tình tiết: "Trẻ con ở Đông Ngô nghe nhắc tên Trương Liêu ban đêm không dám khóc".

Sở dĩ Trương Liêu được xếp hạng 2 là bởi Tào Tháo đánh giá thực lực của ông cao hơn Quan Vũ. Tào Tháo cho rằng chiến công của Trương Liêu trong việc chặt đầu Đạp Đốn lớn hơn nhiều so với việc Quan Vũ giết Nhan Lương.

3. Hứa Chử

Hứa Chử, tên tự là Trọng Khang, là công thần khai quốc nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc. Ông là tướng hầu cận bên Tào Tháo, nổi tiếng không chỉ với sức khỏe phi thường mà còn với sự trung thành, tận tụy, hết lòng vì chúa.

Top 8 mãnh tướng mạnh nhất thời Tam Quốc: Quan Vũ chỉ đứng thứ 6, Lã Bố, Triệu Vân, Mã Siêu đều bị loại- Ảnh 5.

Hứa Chử bình sinh có sức vóc hơn người, tinh thần gan dạ ít ai theo kịp. (Ảnh: Sohu)

Theo Tam quốc chí, Hứa Chử bình sinh có sức vóc hơn người, tinh thần gan dạ ít ai theo kịp. Cuối thời Đông hán, thiên hạ đại loạn, tình trạng cướp bóc nổi lên khắp nơi. Hứa Chử quyết định đứng lên chống giặc cướp. Nhờ sức mạnh hơn người nên ông đánh đẹp hết các đợt tấn công của quân địch.

Tuy nhiên, lương thực và vũ khí không đủ, ông đành tìm cách cầu hòa, đổi trâu lấy lương thực.

Khi quân giặc đến lấy trâu, một mình Hứa Chử cầm đuôi trâu kéo hơn 100 bước, khiến giặc cướp kinh hãi. Danh tiếng Hứa Chử từ đó vang dội khắp nơi.

4. Bàng Đức

Bàng Đức, tự là Lệnh Minh là viên võ tướng Tây Lương (phục vụ dưới trướng của Mã Đằng, Mã Siêu) và sau đó là tướng của phe Tào Ngụy cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc. Ông nổi danh trong việc tham gia hai trận chiến lớn trong thời Tam quốc là trận Đồng Quan (211) và trận chiến tại Phàn Thành (219).

Top 8 mãnh tướng mạnh nhất thời Tam Quốc: Quan Vũ chỉ đứng thứ 6, Lã Bố, Triệu Vân, Mã Siêu đều bị loại- Ảnh 6.

Bàng Đức luôn là viên tướng dũng mãnh của quân Tây Lương. (Ảnh: Sohu)

Trong trận chiến Đồng Quan, Bàng Đức luôn là viên tướng dũng mãnh của quân Tây Lương, ông luôn là người xung phong đi đầu trong các trận đánh và là viên tướng chủ lực của quân Tây Lương. Tam Quốc diễn nghĩa cho biết chính ông là người đã hiến kế cho Mã Siêu chiếm thành Trường An.

Theo Tam quốc chí, trong trận Phàn Thành, Bàng Đức thân chinh giao chiến cùng với Quan Vũ, ông bị Quan Vũ đánh, trong lúc nguy cấp, được Nhạc Tiến bắn yểm trợ, Quan Vũ bị trúng tên.

5. Trương Phi

Trương Phi, tự Ích Đức, là danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông sinh trưởng trong một gia đình giàu có, làm nghề bán rượu, thân hình to lớn, dung mạo oai phong, được học hành cả võ nghệ lẫn sách vở. Lịch sử chép rằng Trương Phi là một vị tướng quân văn võ song toàn. Về tính cách, Tam quốc chí và một vài tư liệu chính sử ghi lại rằng Trương Phi "chuyện nhỏ thô lỗ, trong thô có tinh, đại sự có kế, mưu lược hơn người".

Top 8 mãnh tướng mạnh nhất thời Tam Quốc: Quan Vũ chỉ đứng thứ 6, Lã Bố, Triệu Vân, Mã Siêu đều bị loại- Ảnh 7.

Chiến công hiển hách nhất của Trương Phi có lẽ là lần ông dùng một tiếng thét dọa lui quân Tào ở cầu Trường Bản. (Ảnh: Sohu)

Theo trang Qulishi, chiến công hiển hách nhất của Trương Phi có lẽ là lần ông dùng một tiếng thét dọa lui quân Tào ở cầu Trường Bản. Khi đó, Trương Phi một mình một ngựa đứng trên cầu hét lớn: "Ta là Trương Dực Đức, người nước Yên. Ai dám cùng ta quyết trận sinh tử". Nhờ chiến công này, Trương Phi đã được các sử gia xếp thứ hạng cao hơn Quan Vũ.

6. Quan Vũ 

Quan Vũ hay Quan Công, tự Vân Trường, là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc. Quan Vũ được các sử gia đánh giá là vị tướng có tài năng, võ nghệ dũng mãnh, được nhận xét là "sức địch vạn người, hổ thần một thời, có phong độ quốc sĩ", "có tài và có nghề".

Top 8 mãnh tướng mạnh nhất thời Tam Quốc: Quan Vũ chỉ đứng thứ 6, Lã Bố, Triệu Vân, Mã Siêu đều bị loại- Ảnh 8.

Quan Vũ được các sử gia đánh giá là vị tướng có tài năng, võ nghệ dũng mãnh. (Ảnh: Sohu)

Chiến tích đột kích, chém Nhan Lương giữa hàng vạn quân cho thấy Quan Vũ là người có võ nghệ rất cao cường. Dương Hí bình luận rằng:

"Quan, Trương hùng dũng, xuất thân giúp đời, dìu dắt vương sư, mạnh mẽ oai hùng, che trở cho tả hữu, chuyển thân bay bổng như điện chớp. Vượt gian nan giúp chúa thành đại nghiệp, công tích ngang Hàn, Cảnh, thanh danh đức độ kề nhau. Đối với người không kể lễ, xét rõ được kẻ gian, thương nỗi coi nhẹ điều lo nghĩ mà vì nước bỏ mình."

7. Thái Sử Từ 

Thái Sử Từ là tướng cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc. Thái Sử Từ nhờ sở hữu võ lực xuất chúng nên nhanh chóng nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm của Tôn Sách.

Top 8 mãnh tướng mạnh nhất thời Tam Quốc: Quan Vũ chỉ đứng thứ 6, Lã Bố, Triệu Vân, Mã Siêu đều bị loại- Ảnh 9.

Thái Sử Từ nhờ sở hữu võ lực xuất chúng nên nhanh chóng nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm của Tôn Sách. (Ảnh: Sohu)

Chiến tích nổi bật nhất trong cuộc đời của nhân vật này chính là trận đại chiến ba trăm hiệp giữa ông và Tiểu bá vương võ lực xuất chúng Tôn Sách bất phân thắng bại. Từ đó có thể thấy giá trị võ lực không thể coi thường của nhân vật này.

8. Cam Ninh

Cam Ninh, tự là Hưng Bá, là tướng nhà Đông Ngô thời Tam Quốc. Từ trẻ, Cam Ninh là người có sức vóc, thích giao du làm điều nghĩa hiệp.

Luận về chiến tích, Cam Ninh vốn không hề thua kém Thái Sử Từ. Ông nổi danh với tài bắn tên siêu phàm, từng dùng một mũi tên để đoạt mạng đại tướng dưới quyền Tôn Sách là Lăng Thao. Sau đó, ông cùng con trai của Lăng Thao đại chiến hơn 50 hiệp vẫn bất phân thắng bại.

Top 8 mãnh tướng mạnh nhất thời Tam Quốc: Quan Vũ chỉ đứng thứ 6, Lã Bố, Triệu Vân, Mã Siêu đều bị loại- Ảnh 10.

Tên tuổi của Cam Ninh đã khiến cho các tướng lĩnh khác trong trận doanh của Tào Tháo đều sợ. (Ảnh: Sohu)

Trong trận đại chiến Xích Bích, chiến tích của Cam Ninh cũng vô cùng xuất sắc, thậm chí còn có ý kiến cho rằng công lao của ông còn lấn át cả oai phong của lão tướng Hoàng Cái.

Sau này, Cam Ninh giết chết đại tướng Sái Trung, Mã Diên và Trương Khải của quân Tào. Tên tuổi của Cam Ninh khi ấy đã khiến cho các tướng lĩnh khác trong trận doanh của Tào Tháo đều sợ tái mặt, thậm chí còn cố ý tránh giao chiến với ông khi ra chiến trường.

*Nguồn: Sina, Sohu, Baidu.

Nguyệt Phạm

Cùng chuyên mục

"Hot girl trứng rán" gửi thông điệp tới anti-fan, CĐM có ngay so sánh với "chị chị em em" Lê Bống

Chủ nhật, 14/04/2024 14:24
"Hot girl trứng rán" làm video "động chạm", lại gây mất điểm với cộng đồng.

30 năm sau tốt nghiệp ĐH Harvard, đi họp lớp tôi bật khóc: 15 SỰ THẬT bị thời gian vùi dập, trải qua rồi mới thấm thía!

Chủ nhật, 14/04/2024 14:23
Dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng trong buổi họp lớp, tôi thật sự đã rơi nước mắt trước những điều nhìn thấy, những điều cảm nhận được.

Bắn hạ 70 UAV, Mỹ tuyên bố từ chối trả đũa Iran - Ông Biden nhắn nhủ: Có thể xem đêm qua là 1 chiến thắng

Chủ nhật, 14/04/2024 14:15
Tổng thống Biden đã nói rõ với Thủ tướng Netanyahu rằng, "Mỹ sẽ không tham gia vào bất cứ hoạt động tấn công nào chống lại Iran".

Đo dáng 3 siêu phẩm hàng đầu: iPhone 15 Pro Max, Galaxy S24 Ultra và Xiaomi 14 Ultra, đâu mới là "chân ái"?

Chủ nhật, 14/04/2024 14:02
Đây là bộ ba mẫu flagship cao cấp nhất hiện nay được người dùng Việt quan tâm.

Những sự thật về anh chàng thám tử lừng danh Kudo Shinichi

Chủ nhật, 14/04/2024 13:54
Kudo Shinichi là nhân vật chính trong manga/anime Thám tử lừng danh Conan sáng tác bởi hoạ sĩ Gosho Aoyama.
     
Nổi bật trong ngày

Nghệ sĩ Xuân Hương tiết lộ hôn nhân với chồng cũ: "Toàn dở hơi, không thấy vui đâu cả"

Thứ 7, 13/04/2024 07:20
"Có vui là được rồi. Cuộc hôn nhân của tôi toàn dở hơi, không thấy vui đâu cả" – nghệ sĩ Xuân Hương chia sẻ.

“Vua Nerf” nhà Riot xuất hiện lỗi game mới sau vô số lần chỉnh sửa

Thứ 7, 13/04/2024 10:24
Đặc vụ này lại tiếp tục khiến cộng đồng ngao ngán vì quá bá đạo.

Chào mừng bạn đến với Ichiran, nhà hàng Nhật Bản dành cho người hướng nội!

Thứ 7, 13/04/2024 11:54
Ichiran, nhà hàng Nhật Bản dành cho người hướng nội. Tại đây, bạn gọi món, thanh toán và dùng bữa mà không cần phải tương tác gì cả.

Hiện tại đang ở "chân sóng cuối" của chu kỳ, càng chần chừ, nhà đầu tư càng mất đi cơ hội mua bất động sản giá tốt ở "đáy"?

Thứ 7, 13/04/2024 14:08
Giới chuyên gia đồng tình cho rằng, niềm tin với thị trường bất động sản đang trở lại, chu kỳ mới đang được khởi động.

Cận cảnh sán "được lấy ra từ dạ dày": Xem xong nhiều người rùng mình, thề không ăn đồ sống nữa

Thứ 7, 13/04/2024 16:20
Đoạn clip quay cảnh 2 con sán ngoe nguẩy đang được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người dùng mạng rùng mình.
xe.nguoiduatin.vn