Google Play

Google Play
Google Play Protect tăng cường khả năng quét ứng dụng để phát hiện mã độc tích hợp AI theo thực tế

Google Play Protect tăng cường khả năng quét ứng dụng để phát hiện mã độc tích hợp AI theo thực tế

Chủ nhật, 22/10/2023 20:10
Google đang triển khai một tính năng mới cho dịch vụ bảo mật Play Protect, tính năng này sẽ quét các ứng dụng ở cấp độ mã theo thời gian thực để phát hiện các mối đe dọa mới nổi, bao gồm các phần mềm độc hại đa hình.
Một số ứng dụng phổ biến bị nhiễm mã độc nguy hiểm được phát hiện trên Google Play

Một số ứng dụng phổ biến bị nhiễm mã độc nguy hiểm được phát hiện trên Google Play

Thứ 4, 19/04/2023 19:06
Mã độc Goldoson trước khi bị phát hiện đã lây nhiễm cho hơn 60 ứng dụng hợp pháp trong Cửa hàng Google Play với hơn 100 triệu lần tải xuống.
Xem thêm...